Testiranje | Šta je to IQ | Kontakt

IQ TEST

Šta je to IQ?

IQ odnosno koeficijent inteligencije (engl. Intelligence Quotient) je broj koji označava koliko je osoba inteligentna. Broj se računa kao odnos "mentalne starosti" i "hronološke starosti". Recimo ako određeno dete od 10 godina ima inteligenciju na nivou prosečnog deteta od 15 godina, to dete će imati koeficijent inteligencije 150. Test se u početku uglavnom i primenjivao na decu, kako bi utvrdili da li neka dece zaostaju u razvoju i da im je potreban poseban program edukacije kako bi napredovali. U današnje vreme, test se sve više koristi za odrasle osobe. Pošto možemo očekivati da prosečna osoba od 25 i prosečna osoba od 35 godina imaju isti nivo inteligencije, primenjuje se drugačija formula u odnosu na decu, umesto poređenja godišta, poredi se uspeh osobe u odnosu na prosek populacije. Kada bi uzeli celu populaciju, dijagram distribucije inteligencije bi izgledao ovako:

Kao što vidite, najveći broj ljudi ima koeficijent inteligencije 100. Svi koji imaju preko 110 su nadprosečno inteligentni, a za nekog ko ima 140 i više se smatra da je genije.

Kakav je ovo IQ test?

IQ testovi mogu biti različiti. Većina svetski poznatih organizacija ima testove koji su tako pravljeni da sadrže samo slike i eventualno brojeve kako kultura, jezik i opšte znanje ne bi imali uticaja. Problem ovakvih testova je što ne mogu da pokriju kompletnu sliku o Vašoj inteligenciji. Test na ovom sajtu je posebno prilagođen našem podneblju. Test je prilagođen odraslim osobama, da bi dobili realan rezultat morate imati bar 15 godina - u suprotnom će Vam verovatno biti prikazan manji IQ od realnog.

Testirajte se

Test je mentalne prirodne. Iako nije zabranjeno, pokušajte da ne koristite pomagala kao što su olovka i papir kako bi rezultat bio što realniji. Testovi inteligencije su obično vremenski ograničeni. U ovom slučaju ne postoji ograničenje, jer ne želimo da brzina Vaše Internet konekcije utiče na rezultat. Ipak, pokušajte da merite vreme i da završite test za 25 minuta. Test inteligencije iziskuje mentalni napor. Da bi rezultati bili realni, preporuka je da ga ne radite ako ste previše umorni.

facebook javi prijateljima na fejsu

twitter objavi na Twitteru

Copyright
© 2024